Welcome to تراث
منوی کاربری  
ورود کاربران  
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

رای اخباریان و اصولیان در تفسیر قرآن

(143 مجموع کلمات موجود در متن)
(3672 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی

رای اخباریان و اصولیان در تفسیر قرآن
صادق فائق
فصلنامه بینات
سال نوزدهم، شماره ۷۴ صفحات ۱۶۹ الی ۱۸۷

برای گرفتن نسخه‌ی PDF لطفاً اینجا را کلیک کنید.

چکیده
در این نوشتار کوشش شده تا بخشی از دیدگاه‌های آقای مصطفی حسینی طباطبایی در مقالهٔ «نقش ترجمه و تفسیر در فهم قرآن» پیرامون نقد اخباریان مورد تامل قرارگیرد و نشان داده شود که شیوه‌ای که ایشان در نقد آنان برگزیده نه تنها از نظر محتوا بلکه از جهت روش علمی نقد مخدوش است. و همچنین با ارائهٔ شواهدی اثبات شده که روش ایشان در کیفیت رجوع به قرآن و نحوهٔ تعیین مصادیق روایات مخالف قرآن هم با شیوهٔ اصول‌گرایان تفاوت اساسی دارد، همان‌طور که قرائت ایشان از روش تفسیر قرآن به قرآن با روش امثال بزرگانی چون صاحب تفسیر المیزان مغایر است.

برای مطالعهٔ ادامهٔ مقاله از نسخهٔ PDF لطفاً اینجا را کلیک کنید.


جستجو  

کاربران حاضر  
فعلا:
8 مهمان و 0 کاربران ثبت نام شده حاضر.

شما می‌توانید از اینجا وارد سایت شده یا ثبت نام کنید.