Welcome to تراث
منوی کاربری  
ورود کاربران  
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

گونه‌شناسی مدعیان دروغین وکالت امام زمان علیه‌السلام در عصر غیبت صغرا با رویکرد نقادانه بر نظر احمدالکاتب

(238 مجموع کلمات موجود در متن)
(3104 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی

گونه‌شناسی مدعیان دروغین وکالت امام زمان علیه‌السلام در عصر غیبت صغرا با رویکرد نقادانه بر نظر احمدالکاتب
نعمت‌الله صفری فروشانی، حسین قاضی‌خانی
فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود
سال پنجم، شماره ۱۵، پاییز ۱۳۹۰ صفحات ۶۳ الی ۸۱

برای گرفتن نسخه‌ی PDF لطفاً اینجا را کلیک کنید.

چکیده
هنگام بررسی نقش نهاد وکالت در عصر غیبت صغرا، سخن از کارگزاران خائن و مدعیان دروغین وکالت، اهمیتی ویژه می‌یابد. از آن‌جا که افرادی موجه و صاحب نفوذ از این دست در میان شیعیان امامی دیده می‌شدند، مخالفت اینان می‌توانست تعارض‌هایی را در جامعهٔ امامیه پدید آورد.
احمد الکاتب با استفاده از این نکته، با غیرواقعی نشان دادن تعداد این افراد، سعی دارند از مخالفت و نزاع اینان با متصدیان وقت منصب وکالت، هیمنه‌ای بسازد تا ساختگی بودن اصل منصب وکالت در روزگار غیبت صغرا را نتیجه بگیرد و به تبع آن، وجود امام زمان علیه‌السلام را منکر شود.
این نوشتار، بر آن است تا با واکاوی و تحلیل داده‌های تاریخی، در آغاز خواننده را با اوضاع و فضای سیاسی، فرهنگی و ... آن دوران آشنا سازد تا نقش این اوضاع، در بروز ادعاها و مخالت‌های مدعیان دروغین آشکار گردد. سپس در ادامه، با گونه‌شناسی این افراد و رفتارهایشان، از ناکارآیی ادعاها و خالتف‌های آنان در به چالش کشاندن جدی اصل منصب وکالت پرده بردارد.
همچنین با نگاهی به ادعاهای احمد الکاتب در این زمنیه، درصدد پاسخ‌گویی به ادعاهای ایشان است.

برای مطالعهٔ ادامهٔ مقاله از نسخهٔ PDF لطفاً اینجا را کلیک کنید.


جستجو  

کاربران حاضر  
فعلا:
17 مهمان و 0 کاربران ثبت نام شده حاضر.

شما می‌توانید از اینجا وارد سایت شده یا ثبت نام کنید.